Algemeen
De voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie. De klant dient gelieve tijdig aanwezig te zijn op de overeengekomen locatie en tijdstip. Indien u niet tijdig aanwezig bent voor de behandeling die gepland staat, zal deze verkort worden i.v.m. planning. Hierbij zal wel het volledige tarief gehanteerd worden.

Verhindering
Indien de klant verhinderd is voor de behandeling dient deze de afspraak minimaal 24 uur van te voren te annuleren/ verzetten. anders zullen de volledige kosten in rekening worden gebracht.

De klant kan Feet en More 7 dagen per week een bericht achter laten om dit op deze manier door te geven. Iedere klant is waardevol en wil zo spoedig mogelijk behandeld worden, zo kan Feet en More de vrijgekomen tijd weer invullen.

Betaling
Alle prijzen van behandelingen en producten zijn inclusief BTW. De klant dient na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of met pin te voldoen. Aanbiedingen of kortingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

Aansprakelijkheid
Feet en More is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door onjuist/ of onvolledig verstrekte informatie, m.b.t. lichamelijke aandoeningen, medicijn gebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de praktijk.

Klachten
Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 5 werkdagen na ontdekking gemeld worden. Indien een klacht gegrond is, zal de behandeling opnieuw verricht worden zoals overeengekomen. Indien wij niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de geschillencommissie bij ProVoet.

Gedrag
De klant behoort zich in de praktijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijk waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, hebben wij het recht de klant de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Massage
Feet en More is een Wellness masseuse en verleent geen medische behandelingen tijdens de massage. Bij medische klachten dient de klant met zijn/haar behandelend arts of specialist te overleggen alvorens een behandeling te ondergaan. De klant is daarbij ook zelf verantwoordelijk voor informatie en juistheid ervan die hij/zij tijdens het anamnesegesprek verstrekt, zodat de massage zo veilig en verantwoordelijk mogelijk uitgevoerd kan worden.

Feet en More verleent GEEN erotische massages, aanvraag tijdens een behandeling wordt dan ook zeker niet op prijs gesteld!